Air Force Technical Sergeant (Trung Sĩ)Thanh V. Nguyễn

Air Force Tech. Sgt. Thanh V. Nguyen

Trung Sĩ Không Quân

Died: June 26, 1996

Of Panama City, Florida; assigned to 33rd Logistics Group, 33rd Fighter Wing, Eglin Air Force Base, Florida; died in the bombing of the Khobar Towers near King Abdul Aziz Air Base, Chahran, Saudi Arabia.

Từ Panama City, Florida; bổ nhiệm  vào  Đoàn Hậu Cần  33, Thành Phần Chiến Đấu 33,  tại căn cứ Không Quân Eglin, Florida; tử trận trong lúc bom nổ tại Tháp Khobar gần căn cứ Không Quân King Abdul Aziz, Chahran, Saudi Arabia.