Announcing Recipients of 2014 VAUSA Fallen Heroes Scholarship

Vietnamese American Armed Forces Association’s

2014 Fallen Heroes Scholarship Recipients  

Washington, D.C. - The Vietnamese American Armed Forces Association (VAAFA) is proud to announce the following outstanding Vietnamese American students who have been selected as this year’s recipient of the VAAFA Fallen Heroes Scholarship.  Each recipient will receive a check of $1,000 to support his/her college studies.  The goal of this scholarship is to support outstanding Vietnamese American students financially in their pursuit of college studies while actively promoting the recognition and acknowledgement of the Eleven (11) Vietnamese American Fallen Heroes who gave their lives in support of freedom for this country.  More details of the Scholarship for future reference is located at www.vaafa.org

 • Ms. Shally L. Pham from Virginia Beach, VA;  she is attending Tidewater Community College
 • Ms. Joan P. Vu from Westminster, CA; she is attending University of California-Davis
 • Ms. Diana V. Ho from Westminster, CA; she is attending University of California-Irvine
 • Ms. Thao-Ann Nguyen from Irvine, CA; she is attending University of California-Los Angeles
 • Ms. Katrina Nguyen from Garden Grove, CA; she is attending University of California-Irvine
 • Mr. Khai H. Tran from San Francisco, CA; he is attending San Francisco State University
 • Ms. Hillary B. Nguyen from San Jose, CA; she is attending University of Pennsylvania
 • Ms. Linh N. Nguyen from Orlando, FL; she is attending University of Florida
 • Ms. Hau D. Trang from Dorchester, MA; she is attending Norwich University

Other scholarship questions and inquiries may be emailed to rossnguyen@msn.com, or by calling Lieutenant Colonel (Retired) Ross Nguyen at 703-577-8731.

 

Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt rất hân hoan loan báo danh sách của các sinh viên Mỹ gốc Việt ưu tú đã đựơc chọn lãnh gỉai thửơng học bổng trị giá $1,000 cho mỗi em.  Học bổng này đựơc Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt bảo trợ để tưởng nhớ và ghi danh đến 11 anh hùng liệt sĩ quân nhân Mỹ gốc Việt đã hy sinh trên chiến trường trung đông.   và Mục đích chính của học bổng này là giúp các sinh viên xuất sắc Mỹ gốc Việt một món tiền nhỏ trên con đường Đại-Học.  Nếu qúi vị muốn biết thêm chi tiết về học bổng này xin đi vào website www.vaafa.org hay liên lạc với anh Hội Trưởng, Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt, Ross Cao Nguyên, trong số điện thoại 703-577-8731 hay email về rossnguyen@msn.com
 • Cô Shally L. Phạm của Virginia Beach, VA; cô ta hiện đang học trường Tidewater Community College
 • Cô Joan P. Vũ của Westminster, CA ; cô ta hiện đang học trường University of California- Davis
 • Cô Diana V Hồ của Westminster, CA; cô ta hiện đang học trường University of California-Irvine
 • Cô Thảo-Ann Nguyễn của Irvince, C; cô ta hiện đang học trường University of California-Los Angeles
 • Cô Katrina Nguyễn của Garden Grove, CA; cô ta hiện đang học trường University of California-Irvine
 • Anh Khai H. Trần của San Francisco, VA; anh ta hiện đang học trường San Francisco State University
 • Cô Hillary B. Nguyễn của San Jose, CA; cô ta hiện đang học trường University of Pennsylvania
 • Cô Linh N. Nguyễn của Orlando, Fl; cô ta hiện đang học trường University of Florida
 • Cô Hậu D. Trang của Dorchester, MA; cô ta hiện đang học trường Norwich University